Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

ΠΥΞΙΔΑ


Η ΠΥΞΙΔΑ

Η πυξίδα δείχνει διαρκώς την κατεύθυνση του Μαγνητικού Βορρά. Οι υποδιαιρέσεις του καντράν (σε μοίρες, βαθμούς ή χιλιοστά) επιτρέπουν την ένδειξη μιας γωνίας ή την ανάγνωση της όταν αυτή βρίσκεται απέναντι από τον δείκτη ανάγνωσης. Οι γραμμές στον πυθμένα της πυξίδας ευθυγραμμίζονται με την κατεύθυνση του Γεωγραφικού Βορρά. Τα εκατοστά χρησιμεύουν στη μέτρηση των τοπογραφικών αποστάσεων. Έτσι εφοδιασμένη, η πυξίδα χρησιμεύει επίσης και σαν μοιρογνωμόνιο.

Μέτρηση γωνίας

Ας υποθέσουμε ότι το Α είναι τό σημείο όπου βρισκόμαστε και το Β είναι το σημείο που θέλουμε να φτάσουμε. Ευθυγραμμίστε την πυξίδα με τη ευθεία ΑΒ. Το βέλος κατεύθυνσης είναι παράλληλα με την ευθεία ΑΒ. Γυρίστε το καντράν με τρόπο ώστε να φέρετε το Ν(Β) του Βορρά του καντράν στο άνω μέρος του χάρτη θέτοντας τις γραμμές του πυθμένα της πυξίδας παράλληλα προς την άκρη του χάρτη. Χο είναι η γωνία που σχηματίζεται από την κατεύθυνση του Γεωγραφικού Βορρά με την κατεύθυνση της πορείας.
Παρατήρηση: Η γωνία Χο είναι το αζιμούθιο. Είναι μια γωνία κατεύθυνσης. Γωνία κατεύθυνσης είναι η γωνία που σχηματίζεται από την κατεύθυνση του Βορρά και αυτή της πορείας. Παρατήρηση: Η πορεία με πυξίδα απαιτεί τη χρησιμοποίηση του αζιμούθιου, με άλλα λόγια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη μαγνητική απόκλιση. Για να λάβουμε ένα αζιμούθιο πρέπει να προσθέσουμε τη μαγνητική απόκλιση στη γωνία κατεύθυνσης. Έστω 64ο+1ο32’=65ο32’ Θα πρέπει να ξέρουμε ότι:
όταν ο μαγνητικός Βορράς βρίσκεται στα δυτικά του Γεωγραφικού Βορρά, προσθέτουμε τη μαγνητική απόκλιση στη γωνία κατεύθυνσης. Όταν ο Μαγνητικός Βορράς βρίσκεται στα ανατολικά του Γεωγραφικού Βορρά αφαιρούμε την απόκλιση από την γωνία κατεύθυνσης.

Πορεία με πυξίδα

Φέρτε το αζιμούθιο απέναντι από το δείκτη ανάγνωσης
Διπλώστε τον χάρτη, δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε, και χρησιμοποιήστε την μαγνητική βελόνη. Περιστρέψτε την πυξίδα οριζοντίως με τρόπο ώστε να φέρετε τη μαγνητική βελόνη παράλληλα με τό Ν(Β) του Βορρά και προχωρήστε προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος κατεύθυνσης ή γραμμή στόχευσης.
Παρατηρήσεις: Όσο περισσότερο σημαντική είναι η απόσταση που έχουμε να διανύσουμε, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να απομακρυνθούμε από την ιδανική κατεύθυνση.
Είναι σημαντικό, λοιπόν, να σημαδεύουμε σημεία επανεύρεσης. (Σε περίπτωση ομίχλης, τοποθετείστε κάποιον στα όρια ορατότητας, αρκετά κοντά, ώστε να μην απομακρυνθείτε πολύ από τον ιδανικό άξονα. Αυτό για να αποφύγετε να περάσετε δίπλα από μια σημαδούρα ή ένα καταφύγιο χωρίς να το δείτε). Πρέπει επίσης να ανανεώνουμε επιμελώς τους στόχους σε κάθε σημείο επανεύρεσης. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα σημείο επανεύρεσης που είναι πέρα από τον στόχο γιατί είναι αδύνατο να βαδίζει κανείς ολόισια ακόμη και όταν το έδαφος προσφέρεται.

Ο τριγωνισμός

Είναι η διαδικασία που μας επιτρέπει να καθορίσουμε τη θέση μας πάνω στο έδαφος σε περίπτωση που λείπουν πλησίον διακριτά αντικείμενα και ευπροσδιόριστα σημεία επανεύρεσης. Βρείτε πάνω στο έδαφος χαρακτηριστικά σημεία επανευρέσεως τα οποία αναφαίνονται πάνω στο χάρτη. Πάρτε το αζιμούθιο αυτών των σημείων. (Δύο αρκούν αν βρισκόμαστε πάνω σε ένα δρόμο, μια παρυφή κλπ, σ’ ένα σημείο που βρίσκεται πάνω στην κάθετο μιας από τις κατευθύνσεις που διαλέξαμε). Στοχεύστε το σημείο με το βέλος στόχευσης της πυξίδας. Γυρίστε το καντράν με τρόπο ώστε να φέρετε το Ν(Β) του Βορρά παράλληλα μέ το μηδέν της υποδιαίρεσης απέναντι από την μαγνητική βελόνη. Είτε μπορέσουμε, είτε όχι να διαβάσουμε την τιμή της γωνίας που λάβαμε, δεν αλλάζει τίποτε στην ποιότητα της στόχευσης. Τοποθετείστε την πυξίδα έναντι του σημείου στόχευσης που αναφαίνεται πάνω στο χάρτη. (Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με την μαγνητική βελόνη) Περιστρέψτε την πυξίδα με τρόπο ώστε να τοποθετήσετε παράλληλα τις γραμμές στον πυθμένα της πυξίδας με την άκρη του χάρτη και χαράξτε με το μολύβι μια γραμμή από το στοχευμένο σημείο ως αυτό που βρίσκεστε.

Προσοχή στην απόκλιση

Από το έδαφος στο χάρτη, πρέπει να αφαιρέσουμε τη μαγνητική απόκλιση. Πρέπει να μετατρέψουμε το αζιμούθιο σε γωνία κατεύθυνσης.
Υπενθύμιση: Αυτό ισχύει για το Μαγνητικό Βορρά που εξελίσσεται δυτικά του Γεωγραφικού Βορρά. Στην αντίθετη περίπτωση, η πράξη αντιστρέφεται.
Ξαναρχίστε την πράξη με ένα δεύτερο σημείο, κατόπιν προεκτείνετε τις ευθείες που έχετε μέχρι να διασταυρωθούν. Βρείτε μ’ αυτόν τον τρόπο την θέση σας.

Προσανατολισμός του χάρτη χωρίς τη βοήθεια πυξίδας

Ο προσανατολισμός του χάρτη χωρίς την πυξίδα γίνεται με την τοποθέτηση των αξόνων σε συμφωνία με γεωγραφικά σημεία πάνω στο έδαφος. Με άλλα λόγια, βρίσκουμε πάνω στο έδαφος τα χαρακτηριστικά σημεία που φαίνονται εξίσου πάνω στο χάρτη και τα τοποθετούμε παράλληλα. Η πράξη αυτή δεν απαιτεί απαραίτητα να γνωρίζουμε το σημείο στάσης μας, αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί μας επιτρέπει να το καθορίσουμε.

Καθορισμός της θέσης μας.

Ας υποθέσουμε ότι ο χάρτης είναι προσανατολισμένος αλλά δεν ξέρετε ακριβώς που βρίσκεστε. Παρατηρείστε τα χαρακτηριστικά της επανεύρεσης που σας επέτρεψαν να προσανατολίσετε το χάρτη και καθορίσετε κι άλλα τα οποία όλο και πιό πολύ βρίσκονται κοντά στο μέρος όπου βρίσκεστε. Προχωρείστε από το πιό μακρινό στο πιό κοντινό. Κατόπιν, παρατηρείστε το έδαφος τριγύρω σας μέχρι να μπορέσετε να αναγνωρίσετε τις φόρμες του κάτω από τα πόδια σας. Αν έχετε ακόμη κάποια αμφιβολία, διευθετείστε το πρόβλημα προσεγγίζοντας το πιο κοντινό αναγνωρισμένο χαρακτηριστικό σημείο.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: